NPM ÇEVRE SAĞLIĞI SİST.HAŞERE KONTROL VE İLAÇLAMA Ürün Detayı

» Yetkili : ABDÜL CELİL İSKENDER

» Pozisyonu : Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür

» Çalışan Sayısı : ..

» Yıllık Ciro : ..

» Adres :

» Şehir : Trabzon

» Telefon : 462 77 52

» Faks : 462 9 27 87

» Ürün Adı : NPM ÇEVRE SAĞLIĞI SİST.HAŞERE KONTROL VE İLAÇLAMA

» Model :

» Birim fiyatı :

» Minimum Sipariş :

» Garanti Süresi :

» Ort. Teslim Süresi :

» Gönderilecek Bölgeler :

» Sertifikaları :

» Ürün Tarihi : 24.06.2010

» Ürün Detayları : Firma Tanıtımı N.P.M. Çevre Sağlığı Sistemleri Tic. Ltd. Şti. haşere ve zararlıların insan, gıda ve çevre sağlığını tehdit ettiği tüm bölgelerde, Haşere ve Zararlıların Denetimi, Engellenmesi ve Kontrol Altına Alınması konularında hizmet vermek amacıyla 1997 yılında kurulmuş olup, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Teknik anlayışımız, alışılagelmiş mücadele yöntemlerinin dışında gerekli gözlem ve kontrol sonuçlarını bilimsel zemine oturtarak mücadelenin uygulanması şeklindedir. Haşere mücadelesi, haşerenin biyolojisi ile direkt ilgilidir. Hangi haşerenin ne zaman larva olduğu ne kadar süre sonra ergin olduğu, hangi dönemlerde zararlı olduğu, hangi biyolojik dönemde mücadele edilmesi gerektiği bilinmelidir. Önlem olarak; haşere ve kemirgen riski taşıyan tüm bölgelere özel olarak tasarlanmış gözlem noktaları yerleştirilip, uygun aralıklarda kontrolleri yapılarak elde edilen bulgulara göre mücadele yönlendirilmektedir. Prensip olarak, haşere mücadelesinde kimyasal kullanımına sıcak bakmamaktayız. Son yıllarda bilinçsiz kimyasal kullanımından dolayı çevre kirliliği olmuş ve birçok faydalı canlı türü yok olmuştur. Bu konuda Dünya Çevre Örgütleriyle paralel düşünmekteyiz. Mücadelede asıl hedefimiz haşere olmaması için gerekli önlemlerin alınması yolu ile haşeresiz bir yaşam sağlamaktır. Ancak çok zorunlu durumlarda son çare olarak kimyasal kullanımına başvurmaktayız. Kullandığımız tüm kimyasallar Sağlık Bakanlığından onaylı halk sağlığı ilaçlarıdır. T.C Sağlık Bakanlığınca «Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik»gereğince halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesini İstanbul merkez Trabzon şube olmak üzere iki bölgeden almıştır. Teknik kadromuz, BPCA ( Britsh Pest Control Association) standartlarında eğitime tabi tutularak sertifika almış Ziraat Mühendislerinden oluşmaktadır. Gıda güvenliği konusunda gıda mühendislerimiz, haşere mücadelesine yönelik yalıtım ve izolasyon konularında inşaat teknikerimiz, kuş kontrolü hizmetinde uzman personelimiz bulunmaktadır. Müşterilerimizin gereksinimlerine en uygun Hizmeti, maksimum hassasiyet anlayışı içerisinde sunmakta olan şirketimiz, Gıda, İnsan ve Çevre güvenliği için haşeresiz bir yaşam temin etmeyi ana hedef olarak benimsemiştir. Hizmet Kapsamı ve Özellikleri Genel Hizmetimizin Kapsamı • Yürüyen haşere gözlem ve kontrol sistemleri • Kemirgen gözlem ve kontrol sistemleri • Uçan haşere gözlem ve kontrol sistemleri • Depolanmış ürün zararlıları gözlem ve kontrol sistemleri • Kuş kontrol sistemleri • HACCP Destek Çalışmaları • Yalıtım (Haşere barınma noktalarına yönelik yalıtım çalışmaları) • EFK (Elektrikli Sinek Öldürücüler) Bakım ve Temizliği • Pest Prevention Management (Haşere Önlem Sistemleri Yönetimi) Eğitimleri • AIB Auditleri Destek çalışmaları • Yukarıda verilen tüm hizmetlere yönelik Dokümantasyon ve Danışmanlık • PVC şerit perdeler • Kapı Altı Fırçaları • Sineklik Teller • EFK (Elektrikli Sinek Öldürücüler) Haşere Mücadelesi Hizmet Kapsamı: I. Standart mücadele kapsamına giren zararlılar; A. Sıçan ( Rattus norvegicus ) B. Ev Sıçanı ( Rattus rattus ) C. Ev Faresi ( Mus domesticus ) D. Alman Hamamböceği ( Blattella germanica ) E. Oriental Hamamböceği ( Blatta orientalis ) F. Amerikan Hamamböceği ( Periplaneta americana ) G. Cırcır Böceği ( Acheta domestica ) II. Sağlık veya hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları takdirde mücadele edilecek zararlılar; A. Depolanmış ürün zararlıları (S.P.I.) B. Toprak zararlıları (Carabidae) C. Kulağakaçan ( Forficula auricularia ) D. Tahtakurdu (Isopoda) E. Kırkayaklar (Diplopoda, Chilopoda) F. Bit, Pire G. Yılanlar. Hizmetimizin Özellikleri: Sistem Kuruluşu; Teknik Sorumlularımız tarafından aktivite olan veya olma riski yüksek olan yerlere haşere ve kemirgenlere karşı gözlem ekipmanları (monitör) yerleştirilerek, Dokümantasyonun yapılacak olduğu “Özel Hizmet Rapor Dosyası’’ hazırlanarak yetkililerinize teslim edilir. Özel Hizmet Rapor Dosyasının içeriği : 1. Acil durumlar, bilgi ve yardım için firmamıza ait ilgili kişilerin isimleri ve telefon numaralarının bulunduğu hizmet belirleme formu. 2. Personelimizin profesyonel haşere mücadelesi ile ilgili almış olduğu yerli ve uluslar arası sertifikalar. 3. Gözlem noktaları yerlerinin, tiplerinin (fare, böcek, güve vs), gözlem noktaları içindeki kimyasal türlerinin ve aylık kontrol sonuçlarının yazılı olduğu bir liste. 4. Gözlem noktaları (monitör) yerlerini belirten harita. 5. Kullanılan Pestisitlerle ilgili bilginin bulunduğu Pestisit Kullanım Kartı. 6. Verilen hizmet ve alınması gereken tedbirlerin belirtildiği hizmet uygulama raporu. 7. Teknik Denetleme Raporu. (Bir üst Teknik Sorumlu tarafından hazırlanan ve müşteri yönetimine verilmek üzere tutulan detaylı bir rapor.) 8. Aylık rapor (Bir üst Teknik Sorumlu tarafından hazırlanan o aya ait ve müşteri yönetimine verilmek üzere tutulan özet rapor ) 9. Kullanılan bütün kimyasalların sağlık ve güvenlik bilgileri. 10. Verilen hizmetin oluşturabileceği zararlara karşı işletmenizi güvence altına alacak 3.şahıs Mali Mesuliyet Sigortası 11. Hizmet Yeterlilik Belgesi ( HYB ) 12. Mesul müdürlük belgesi ve halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi. 13. Pest Control ve Fumigasyon Hizmetleri(ISO 9001:2000) 14. Pest Control ve Fumigasyon Hizmetleri(OHSAS 18001:99) Rutin Ziyaretler; Kurulan sistemin sürekli etkinliğinin sağlanması amacıyla işletmeleriniz her ay minimum bir kez Teknik Sorumlularımız tarafından ziyaret edilir. Tüm gözlem ekipmanları ve işletmelerin her yeri tamamen kontrol edilerek, aktivite gözlenen yerlerde gerekli önlemler alınarak, yapılan ve yapılması gereken işler raporlanır. Takip Ziyaretleri; Yapılan Rutin Ziyaretlerde tespit edilen ve müdahale edilmiş olan aktivitelerin, sona erip ermediğinin anlaşılabilmesi amacıyla, aktivite sona erinceye kadar, 7-11 gün ara ile işletmelere ziyaret gerçekleştirilir. Acil Çağrı; İşletmenizde, Teknik Sorumlularımızın olmadığı günlerde oluşabilecek ve acil müdahale edilmesi gereken haşere aktiviteleri söz konusu olduğunda, Merkezimizi aramanız halinde en geç 6-12 saat içerisinde aktiviteye karşı müdahale edilir. Teknik Rapor; İşletmelerinizde yapılan uygulamalar ve işletmenizin Haşere ve Kemirgen Mücadelesi açısından durumu Uzmanlarımız tarafından yılda 3 kez incelenerek, ayrıntılı olarak rapor edilir. Bu rapor, sırayla “Aktivite, Hijyen, Yalıtım, Depolama, Sinek Kontrol Birimleri ve Gözlem Ekipmanları” başlıklarını ayrıntılı olarak inceleyen ve bu konularda işletme yetkililerinin ve bizim Teknik Sorumlularımızın neler yapmaları gerektiğini açıklayan bir rapordur.Üç aylık periyotlar halinde işletme yetkilileriyle hazırlanan raporlar ışığında durum değerlendirme toplantıları yapılıp, alınacak önlemler konusunda bilgi alış verişi yapılmaktadır. Yukarıda sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda, sizlere maksimum hassasiyet içeren bir yaklaşımla sorunlarınıza karşı düzenli, etkili, kesin ve kalıcı çözümler sağlayarak hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bilgilerinize sunuyor, hayırlı İşler diliyoruz. Saygılarımızla Abdul Celil İSKENDER